جرم گیری

جرم گیری

جرم گیری و تمیز کردن مرتب دندانها از اصول پایه ای سلامت دهان و دندان میباشد که مانع بروز پوسیدگی دندان و بیماری لثه می شود. بهتر است هر 6 ماه یکبار این اقدامات و پیشگیری انجام شود چرا که در تمیز کردن دندانها هر گونه جرم و پلاک از روی دندانها برداشته می شود که ماندن این مواد منجر به پوشیدگی و بیماری لثه می شود. مشکلات مربوط به استفاده از نخ دندان دقیق چک می شود و دندانهای پالیش شده لبخندی درخشان را برایتان به ارمغان می آورند . دهان و لبخند شما بررسی می شود و از نظر وجود هر گونه بیماری و مشکلات دندانی و نیاز به رادیوگرافی ارزیابی دقیق تر صورت میگیرد. بدین منظور تیم مسئول ما برای یاد آوری تماس خواهند گرفت تا در صورتیکه هر مشکلی هر چند کوچک در محیط دهان شما وجود دارد ,و یا چک آپ هماهنگ بفرمایید.