نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی آنلاین

بیماران محترم میتوانند از طریق فرم زیر اقدام به گرفتن نوبت با پزشکان این کلینیک نمایند

slide-vet-dr

پس از دریافت نوبت توجه کنید

درصورت عدم حضور در زمان تعیین شده نوبت شما از بین میرود

  • در انتخاب نوع درمان دقت نمایید.
  • هنگام حضور مدارک پزشکی همراه بیاورید.
  • همراه داشتن کارت ملی الزامی است .
  • همراه داشتن آزمایشات انجام شده.
  • نوبت تعیین شده قابل تغییر نمیباشد.
  • حضور بیمار نیم ساعت قبل از زمان نوبت.
  • در پرکردن فرم نوبت دهی دقت نمایید
  • کلینیک در تغییر زمان نوبت دهی مختار میباشد.